LN-BDA

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-161

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-161
MSN: 28-7816512
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Ringerikes Motorflyklubb

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-03-20
Owner changed - Owner: Air Service Nordic ApS
2017-03-20
Deleted - Owner: Air Service Nordic ApS

Old public records

Date: Adressee: Document:
2010-12-01 Norges Luftsportforbund Inderect approval of AMP
2010-12-01 Norges Luftsportforbund RC
2010-02-11 Romerike Motorflyklubb y loggbok nr 18
2010-02-11 Ringerike Motorflyklubb y loggbok nr 18 tilsendt
2009-10-06 Ringerike Motorflyklubb Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-09-27 Aeromech AS Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-01-23 Post- og teletilsynet Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-10-30 Hovet & Co tildeling av ICAO-kode
2008-10-29 Ringerikes Motorflyklubb Utvidelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-10-17 Ringerikes Motorflyklubb Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-03 Aeromech AS Vedlikeholdsrapport
2008-10-03 Aeromech AS KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200107865 - 26 DEN 07102008 AV TJB: LN-BDA - Vedlikeholdsrapport
2008-09-21 Ringerikes Motorflyklubb Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Ringerikes Motorflyklubb Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2007-11-09 Post- og teletilsynet tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-10-30 Ringerike Helikopter AS vedlikeholdsrapport
2006-11-30 Ringerike Helikopter AS kopi av vedlikeholdsrapport (VR) datert 05.09.2006
2006-03-24 Norges Luftsportsforbund / Norsk Aero Klubb Ringerikes Motorflyklubb - Bekreftelse på riktig navn
2006-03-16 Ringerikets Sparebank Pantedokument nektet registrert
2006-02-28 Ringerikes Sparebank Vedtak om nektelse av dagbokføring
2006-02-20 Ringerikes Sparebank Registrering av frivillig heftelse - Tinglysing av panteobligasjon
source: caa.no

More information (external links):