LN-OKJ

Airbus Helicopters
SA 316 B

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: SA 316 B
MSN: 68
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Johansen Kåre Jan

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-03-19
Deleted - Owner: Johansen Kåre Jan
2008-01-18
Added - Owner: Johansen Kåre Jan

Old public records

Date: Adressee: Document:
2010-03-25 Kåre Jan Johansen Varsel om sletting av luftfartøy
2008-01-21 Technomek og LN-KJO - Registrering av luftfartøy
2008-01-07 Technomek og LN-KJO - mottatt returnerte dokumenter for registrering
2008-01-07 Kåre-Jan Johansen og KJO - retur av skøter
2008-01-07 Technomek Retur av flyskjøte
2007-12-27 Kåre-Jan Johansen og KJO - Retur av skjøter
2007-12-21 Technomek Retur Bill of Sale
2007-12-19 kjj@technomek.no Bekreftelse på reservasjon av registreringsmerke
2007-12-19 Technomek Flyskjøte - Apostille - Bill of Sale
source: caa.no

More information (external links):