LN-OEB

Airbus Helicopters
AS 350 B3

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 3312
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Boa Eiendom AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-01-30
Deleted - Owner: Boa Eiendom AS
2008-01-25
Added - Owner: Boa Eiendom AS

Old public records

Date: Adressee: Document:
2011-04-26 Helitrans AS ARC
2010-08-10 Arntzen de Besche Advokatfirma retur av dokumenter
2010-08-09 Arntzen de Besche Advokatfirma Registrering av heftelse
2010-08-04 Advokatfirmaet Selmer DA AB - LN-OEB - LN-OCL - attestert registerutskrift
2010-08-04 Advokatfirmaet Selmer DA AB - LN-OEB - LN-OCL - attestert registerutskrift
2010-05-06 Helitrans AS airworthiness review certificate
2010-03-26 Helitrans AS Helitrans AS - EASA Form 13 - ACAM - 2010AC-001
2010-03-17 Helitrans AS Helitrans AS - ACAM In-Depth inspection LN-OEB
2009-05-06 Helitrans AS Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-04-30 Helitrans AS Søknad om fornying av ARC
2008-09-15 Sandstø, Lars Permit to Fly
2008-07-23 Helitrans AS
2008-07-02 Helitrans AS avslag på søknad om benytting av et helikopter med et PPL-H sertifikat - eier Ole T. Bjørnevik
2008-05-07 Helitrans AS Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-05-06 Helitrans AS Utstedelse av ARC (Airworthiness Review Certificate) - 2008AR-112
2008-05-06 Tormod Kiplesund Utstedelse ARC - Mail utkvittert demonteringer
2008-04-23 Helitrans AS søknad om benytting av et helikopter med et PPL-H sertifikat - eier Ole T. Bjørnevik
2008-04-18 Tormod Kiplesund Mail ang LN-OEB
2008-04-17 Helitrans AS søknad om benytting av et helikopter med et PPL-H sertifikat - eier Ole T. Bjørnevik
2008-03-11 Luftfartstilsynet Permit to Fly 11 mars 2008
2008-03-11 Luftfartstilsynet 18b signert for PfT 11 mars 2008
2008-03-10 Post- og teletilsynet tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-03-05 Roald Askheim Permit to fly - EASA Form 21 - EASA Form 37
2008-02-29 Fokus Bank registrering av pantedokument
2008-02-19 Helitrans AS Helitrans AS -Søknad om endring av fartøyflåten - LN-OGV og LN-OEB
2008-02-15 Helitrans AS Søknad om ICAO-ID 24 bit kode
2008-02-15 Post- og teletilsynet Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-15 Helitrans AS Søknad om luftdyktighetsbevis
2008-02-15 Helitrans AS tildeling av ELT bit kode
2008-02-14 Helitrans AS Søknad om godkjennelse av innleie av luftfartøy
2008-02-06 Fokus Bank Pantedokument
2008-01-25 Boa Eiendom AS Registrering av luftfartøy
2008-01-21 SG Equipment Finance ill of sale
2008-01-14 Frode@ostnes.no; ole@boa.no ekreftelse på reservasjon av registreringsnummer
source: caa.no

More information (external links):