LN-KJO

AERO Vodochody
L-29 Delfin

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: AERO Vodochody
Model: L-29 Delfin
MSN: 395193
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Johansen Kåre Jan
Adress: Skårenveien 25
3233 SANDEFJORD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-01-18
Aircraft Added
Johansen Kåre Jan

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2010-03-25 Kåre Jan Johansen   Varsel om sletting av luftfartøy
2008-01-21 Technomek   registrering av flyskjøte
2008-01-21 Technomek   LN-OKJ og Registrering av luftfartøy
2008-01-07 Technomek   retur av flyskjøte
2008-01-07 Technomek   LN-OKJ og mottatt returnerte dokumenter for registrering
2008-01-03 Technomek   tidligere returnert dokumenter mottatt for registrering
2007-12-21 Technomek   Retur av Bill of Sale
2007-12-19 kjj@technomek.no   Bekreftelse på reservasjon av registreringsmerke
2007-12-17 Technomek   Flyskjøte - Apostille - Bill of Sale
source: caa.no

More information: