LN-BAK

SOCATA - Groupe Aerospatiale
TB 10

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: SOCATA - Groupe Aerospatiale
Model: TB 10
MSN: 619
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Valvik Roy Even

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-12-12
Aircraft Deleted
Valvik Roy Even
2001-01-04
Owner changed
Valvik Roy

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-12-13 Roy Even Valvik     slettelse av luftfartøy
2011-12-13 Nordea Bank Norge ASA     slettelse av pantobligasjon i luftfartøy
2011-12-09 Roy Even Valvik     Søknad om sletting av luftfartøy
2010-09-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-04-12 Roy Even Valvik   Første gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-03-26 Bergen Air Transport   Vedlikeholdsrapport
2010-02-15 Roy E. Valvik   Utstedelse av Permit to Fly for overflyging fra Førde til Bergen for å utføre årlig vedlikehold
2010-02-12 Bergen Airtransport AS   Form 18b - Komplettert og signert av søker
2009-12-18 Norsk Motor Import v/Roy Valvik   søknad om Permit to fly
2009-12-18 Norsk Motor Import   Godkjenning av overflyging av LN-BAK uten 406Mhz ELT
2009-12-16 Hovet & Co   Tildeling av ICAO-kode
2009-12-15 Norsk Motor Import   Søknad om flytillatelse uten 406Mhz ELT
2009-12-15 Hovet & Co   søknad om ICAO 24-bit code
2009-12-14 Roy Even Valvik   Utkast til revidert EASA Form 37, 18b og 21 i forbindelse med søknad om permit to Fly
2009-11-24 Norsk Motor Import AS   EASA form 21 og 37 - permit to fly
2009-01-30 Valvik Roy Even   Airlift AS - Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-01-29 Valvik Roy Even   Airlift AS - Utstedelse av National-Airworthiness Review Certificate N-ARC
2007-06-23 Airlift AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-05-15 Airlift AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: