LN-ODH

Airbus Helicopters
AS 350 B2

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B2
MSN: 2462
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Heli Invest AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2007-07-23
Aircraft Deleted
Heli Invest AS
2005-11-04
Owner changed
Heli Invest AS
2001-07-12
Aircraft Added
KS Ecureuil

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2008-03-13 Statens Havarikommisjon for Transport   rapport (SL rap 2008/02) om luftfartsulykke på Voss 14.09.2006
2008-02-25 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke på Voss 14.09.2006 med AS 350-AVSKJERMET
2008-01-23 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke på Voss 14.09.2006 med AS 350
2007-07-17 Heli Invest AS   sletting av pant
2007-07-12 Voss Veksel og landmandsbank ASA   sletting av pant
2007-06-22 Advokat Heine Tvilde   LN-ODH- Slettelse av luftfratøy
2006-12-04 Fonnafly AS   LN-OCJ og opphør av leieforhold mellom Belma AS og Fonnafly AS på innleie av Robinson R44 er opphørt fra og med 01.09.2006
2006-10-26 Trygve Rotvik   Attestert registerutskrift
2006-09-21 Fonnafly AS   Opphør av leieforhold mellom Heli-Invest AS på leie av Eurocopter AS 350 B2 opphørt fra og med 14.09.2006
2006-09-19 Statens Havarikommisjon for Transport   Statens Havarikommisjon for Transport - Luftfartsulykke - Bavallen,Voss 14.09.2006 - LN-ODH
2006-09-18 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport om luftfartsulykke/-hendelse - 14.09.2006 - Voss - Bavallen
2006-07-09 Fonnafly AS   vedlikeholdsrapport
2006-06-16 Fonnafly AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-01-27 Fonnafly AS   Søknad om innleie av spørsmål om gebyr
2006-01-27 Fonnafly AS   spørsmål om gebyr - e-post til Fonnafly
2005-12-21 Fonnafly AS   Tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
source: caa.no

More information: