LN-OGE

MD Helicopter, Inc
369D

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: MD Helicopter, Inc
Model: 369D
MSN: 1200892D
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Air Service Helikopter AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2007-10-22
Aircraft Deleted
Air Service Helikopter AS
2006-11-01
Owner changed
Air Service Helikopter AS
2005-03-10
Owner changed
Lift-Off AS
2003-07-01
Owner changed
Helikopterdrift AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2007-11-08 Alver og Ringerud & C0 AS   vedr. Air Aervice Helikopter AS
2007-11-06 Alver og Ringerud & C0 AS   forespørsel i forbindelse med konkursåpning hos Air Service Helikopter AS
2007-10-22 HeliWing   slettelse av utleggspant
2007-10-22 Air Service Helikopter AS   slettelse av fartøyet fra Norsk luftfartøyregister
2007-10-19 HeliWing   slettelse av utleggspant
2007-10-19 Arntzen de Besche Advokatfirma   sletting av pantdokumenter
2007-10-18 KrediNor   pant til sletting
2007-10-18 HeliWing   tilleggsopplysninger
2007-10-17 Air Service Helikopter AS   slettelse av fartøyet fra Norsk luftfartøyregister
2007-10-16 KrediNor   Nektet dagbkføring
2007-10-16 Arntzen de Besche Advokatfirma   eiendomsoverdragelse av luftfartøy - flyskjøte - pantobligasjoner
2007-10-11 KrediNor   Pant til sletting
2007-08-23 Air Service Helicopter AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008 (fra erverv til privat)
2007-08-22 Kredinor   registrering av utlegg
2007-08-17 Lensmanne i Stange   registrering av pant ved utlegg
2007-08-07 Air Service Helikopter AS   Retur av pantedokumenter
2007-08-02 Air Service Helikopter AS   Endring av bruksområde fra erverv til privat - Vedlikeholdsrapport
2007-07-05 ScanAviation   ScanAviation - tatt ut av operativ og teknisk drift fra og med 10. mai 2007
2007-06-01 Air Service Helikopter AS   Pantedokument i luftfartøy
2007-06-01 Air Service Helikopter AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200702098 - 2 DEN 26062007 AV AKN: Pantedokument i luftfartøy
2007-05-28 Nebys Spiroprodukter AS   Registrering av pant på luftfartøy - transporterklæring
2007-05-10 ScanAviation   Vekt og balanserapport
2007-01-30 ScanAviation   godkjennelse av innleie og flåteutvidelse
2007-01-26 Air Traffic Offshore AS   Retur av registrert pantedokument
2007-01-25 Air Service Helikopter AS   firmaattest
2007-01-22 Air Traffic Offshore AS   Oversendelse av panterett i luftfartøy til tinglysning
2007-01-16 SG Finans AS   Retur av pantedokument med registrert påtegning
2007-01-11 SG Finans AS   Panterett i luftfartøy
2006-12-18 ScanAviation   ScanAviation - Søknad om flåteutvidelse på helikoptertypen MD-369D - registrert LN-OGE
2006-12-12 Post og teletilsynet   Tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2006-12-12 Post og teletilsynet   Tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2006-12-06 Helikopterdrift AS   endring av fartøyflåte
2006-11-22 Helikopterdrift AS   Helikopterdrift AS - solgt til nye eiere
2006-11-16 HelikopterDrift AS   E-post vedrørende LN-OGB og LN-OGE
2006-11-06 Air Service Helicopter AS   Registerhjemmel som eier overført til Air Service Helicopter AS
2006-11-01 SG Finans AS   Retur av slettet pantedokument samt registrert pantedokument
2006-10-27 SG Finans AS   Panterett i luftfartøy
2006-10-23 Lift - Off AS   Flyskjøte - Overdragelse av luftfartøy
2006-10-11 Ringerike Helikopter AS   utkvittert tilsynsrapport
2006-09-21 HelikopterDrift AS   Tilsynsrapport
2006-09-19 Weino Kvam   Tilsynsrapport
2006-07-17 Ringerike Helikopter   Tilsynsrapport
2006-06-23 HelikopterDrift AS   LN-OGE-Utsendelse av Luftdyktighetsbevis
2006-06-06 Aage R Larsen   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-06-06 Aage R Larsen   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no