LN-GZZ

PZL Swidnik SA
PW-6U

DELETED GLIDERAircraft Details

Manufacturer: PZL Swidnik SA
Model: PW-6U
MSN: 78.03.06
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Oslo Seilflyklubb

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-06-01
Aircraft Deleted
Oslo Seilflyklubb
2007-06-21
Aircraft Added
Oslo Seilflyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-06-01 Oslo Seilflyklubb   diverse dokumenter
2011-06-01 Oslo Seilflyklubb   Sletting av luftfartøy
2011-05-27 Oslo Seilflyklubb   Sletting av pantesikkerhet
2011-05-25 DnBNOR   Sletting av pantesikkerhet
2011-05-12 Oslo Seilflyklubb   angående sletting av luftfartøy
2011-05-04 Oslo Seilflyklubb   Utstedelse av Eksportbevis
2011-05-03 Oslo Seilflyklubb   Sletting av luftfartøy
2011-05-02 Oslo Seilflyklubb   Teknisk dokumentasjon for eksport
2011-04-29 Oslo Seilflyklubb   Signert søknad om Eksportbevis
2011-04-12 Oslo Seilflyklubb   Utsagn fra FAA Designee vedrørende eksport
2011-04-07 Oslo Seilflyklubb v/Morten Johansen   Søknad om Eksportbevis
2010-06-15 Oslo Seilflyklubb v/Knut Grønskar   Oversendelse av Mandatory Bulletin
2010-04-26 Oslo Seilflyklubb   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-04-22 Oslo seilflyklubb   vedlikeholdsrapport
2009-03-31 Oslo Seilflyklubb   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-03-20 Oslo Seilflyklubb   vedlikeholdsrapport
2008-09-24 Oslo Seilflyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Oslo Seilflyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-04-18 Oslo Seilflyklubb   vedlikeholdsrapport
2007-09-03 DnB NOR Bank ASA   Retur av tinglyst pantedokument
2007-08-31 DnB NOR Bank ASA   Tinglysing av pantedokument
2007-08-28 Oslo Seilflyklubb   Pant i seilfly
2007-08-22 DnB NOR Bank ASA   Vedtak om nektelse av dagbokføring av pantedokument
2007-08-21 Den norske Bank ASA   tinglysing av pantedokument i luftfartøy
2007-06-26 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-06-22 Oslo Seilflyklubb   Luftfartøy innført i Norges luftfartøyregister m.v.
2007-06-21 Oslo Seilflyklubb   innvilget søknad om luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.092008
2007-06-15 Oslo Seilflyklubb v/Knut Grønskar   Rerregistrering av brukt seilfly
2007-06-12 Oslo Seilflyklubb v/Knut Grønskar   Bill of Sale
2007-06-11 Amtsgericht Braunschweig Luftfahrtregister   attest om at fartøyet er fritt for heftelser
2007-06-07 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 07.09.2007
2007-05-16 Oslo Seilflyklubb   Retur av skjøte iht. avtale
2007-05-08 Oslo Seilflyklubb   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-05-08 Oslo Seilflyklubb   registrering av luftfartøy - Bill of sale
2007-05-07 Oslo Seilflyklubb   bekrefter reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: