LN-ASS

Cessna Aircraft Company
182P

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 182P
MSN: 182-64412
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: NTNU Fallskjermklubb

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-09-28
Aircraft Deleted
NTNU Fallskjermklubb
2007-11-01
Adress
NTNU Fallskjermklubb
2005-02-11
Aircraft Added
NTNU Fallskjermklubb
2000-10-06
Aircraft Deleted
Chaboud Guy Joseph Charles Humbert

More aircraft owned by NTNU Fallskjermklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-03-16 Norrønafly-Rakkestad AS     Vedlikeholdsrapport VR
2016-02-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av dokument om tillatelse
2015-09-29 NTNU Fallskjermklubb     Sletting av luftfartøy
2015-09-24 NTNU Fallskjermklubb     begjæring om sletting fra luftfartøyregisteret
2015-09-24 Ladislav Kudrnàc     deregistration - bill of sale
2015-06-16 Skytec AS     LN-ASS
2015-06-15 Skytec Airservice     LN-ASS ARC 15b
2015-06-01 Skytec Airservice     ARC
2015-05-21 Tormod Ryeng     Kontramelding: Ikke slett LN-ASS
2015-05-18 NTNU Fallskjermklubb     begjæring om slettelse fra luftfartøyregisteret
2015-01-23 Norrønafly-Rakkestad AS     Informasjon vedr. Permit to Fly
2015-01-23 Norrønafly-Rakkestad AS     LN-ASS- Utstedelse av Permit to Fly
2015-01-19 Norrønafly-Rakkestad AS     LN-ASS- Revidert søknad - Permit to fly
2015-01-05 Norrønafly-Rakkestad AS     Søknad om Permit to Fly
2014-12-16 Norrønafly-Rakkestad AS     EASA Form 37/18b for utfylling i forbindelse med Permit to Fly
2014-12-09 Norrønafly-Rakkestad AS     Forespørsel om Permit to Fly
2014-11-05 Norges Luftsportforbund     sletting av pantobligasjon
2014-11-04 Norges Luftsportforbund     sletting av pantobligasjon
2012-03-30 Norges Luftsportforbund     Kopi av ARC
2011-08-11 Geir Somersvold     Silencer to Norway
2011-08-04 Geir Sommervold     Silencer to Norway
2011-03-07 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-03-07 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2011-02-18 NTNU fallskjermklubb   Godkjenning av prosedyrer i forbindelse med løft og slipp av fallskjermhoppere
2011-02-17 NTNU Fallskjermklubb   NTNU Fallskjermklubb - SOP
2010-10-29 Harald Kvande   NTNU Fallskjermklubb - SOP
2010-04-09 NTNU Fallskjermklubb   Utsettelse AMP
2010-04-06 NTNU Fallskjermklubb   Søknad om utsettelse avvik N-ARC
2009-11-16 Norrønafly-Rakkestad AS   modification certificate
2009-02-05 Norrønafly-Rakkestad AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-02-02 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2009-01-23 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2009-01-14 Norrønafly-Rakkestad AS   Godkjennelse opprettelse av motorjournal
2009-01-08 Norrønafly-Rakkestad AS   søknad om godkjennelse av opprettelse av motorjournal
2008-12-16 Jan Hovet   Tildeling av ICAO-koder
2008-11-04 Norges Luftsportsforbund   Retur av pantedokument i tinglyst stand
2008-11-04 Norges Luftsportsforbund   Retur av pant i slettet stand
2008-11-03 Norges Luftsportsforbund   tegning av ny obligasjon pålydende NOK 385.000,-
2008-11-03 Norges Luftsportsforbund   sletting av pant
2008-10-24 NTNU Fallskjermklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-21 NTNU Fallskjermklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 NTNU Fallskjermklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-08-25 NTNU Fallskjermklubb   Søknad om utvidet gangtid på propell
2008-08-12 NTNU Fallskjermklubb   Søknad om utvidet gangtid på propell
2007-12-06 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2007-01-05 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2006-12-06 Sola Airservice v/Kåre Hagelien   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200304057 - 11 DEN 13122006 AV TJB: Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-12-06 Sola Airservice v/Kåre Hagelien   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: