LN-GLW

Eiriavion OY
PIK-20B

DELETED GLIDERAircraft Details

Manufacturer: Eiriavion OY
Model: PIK-20B
MSN: 20129C
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Kvalvåg Gunnar

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-05-21
Aircraft Deleted
Kvalvåg Gunnar

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2010-05-25 Gunnar Kvalvåg   Anmodning om sletting
2010-05-19 Gunnar Kvalvåg   Anmodning om sletting
2010-03-09 Gunnar Kalvåg   AMP ikke godkjent
2010-03-08 Gunnar Kalvåg   Forlengelse av frist for etablering av vedlikeholdsprogram
2010-02-18 Gunnar Kalvåg   utstedelse av luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsplan
2009-12-03 Gunnar Kvalvåg   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-11-28 Gunnar Kvalvåg   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-11-26 Gunnar Kvalvåg   Svar på vedlikeholdsrapport (VR)
2009-11-13 Gunnar Kvalvåg   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-11-04 Gunnar Kvalvåg   Svar på vedlikeholdsrapport og søknad om luftdyktighetsbevis
2009-11-01 Gunnar Kvalvåg   Vedlikeholdsrapport
2009-11-01 Gunnar Kvalvåg   Søknad om luftdyktighetsbevis
2008-11-04 Gunnar Kvalvåg   Forlengelse av Airworthiness Review Certificate.
2008-10-04 Gunnar Kvalvåg   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-10-04 Gunnar Kvalvåg   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-09-26 Gunnar Kvalvåg   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Gunnar Kvalvåg   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2007-11-03 Gunnar Kvalvåg   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-05-11 Gunnar Kvalvåg   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-11-01 Gunnar Arnulf Kvalvåg   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-10-29 Gunnar Arnulf Kvalvåg   Vedlikeholdsrapport
source: caa.no

More information: