LN-GLM

Glasflügel
MOSQUITO

ACTIVE GLIDERAircraft Details

Manufacturer: Glasflügel
Model: MOSQUITO
MSN: 24
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bjørnebekk Einar Henriksen
Adress: Liabakken 17
1529 MOSS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-02-28
Owner changed
Bjørnebekk Einar Henriksen
2002-03-01
Adress
AL Mosquito

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-04-24 NLF CAMO     ARC og review report
2016-05-12 NLF CAMO     ARC kopi
2015-06-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-05-22 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2014-05-15 Norges Luftsportsforbund     ARC kopi
2013-05-13 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2012-05-23 Norges Luftsportforbund     Indirect approval of AMP
2012-05-23 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2011-06-01 Einar Henriksen Bjørnebekk   Oppklaring vedrørende National Airworthiness Review Certificate (N-ARC) med feil utløpsdato - Utstedelse av ny N-ARC
2011-03-10 Norges Luftsportforbund   Første gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2011-03-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-03-08 Norges Luftsportforbund   vedlikeholdsrapport (VR)
2011-02-28 Einar Henriksen Bjørnebekk   Registrering av eierskifte
2011-02-13 Norges Luftsportforbund   Flyskjøte - dokumentasjon på ID
2009-04-30 Einar Bjørnebekk   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2009-04-29 Einar H. Bjørnebekk   Utstedelse av National Airtworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-04-16 Einar H. Bjørnebekk   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-06-16 Magnar Skaufel   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-06-08 Bjørn Gillebo   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-06-26 Bjørn Gillebo   endret vedlikeholdsrapport (VR)
2006-05-15 Magnar Skaufel   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-03-31 Magnar Skaufel   retur av tilsynsrapport
2006-03-27 Sameiet Mosquito   manglende retur av tilsynsrapport - svarfrist: 15.04.2006
source: caa.no