LN-ASF

Reims Aviation SA
F172M

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Reims Aviation SA
Model: F172M
MSN: F172-1083
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Grimnes Anders Erling
Jørstad Bjørn
Røkeberg Helge
Adress: Hakavikveien
3322 DARBU

source: caa.no

Aircraft event timeline

2007-08-13
Owner changed
Grimnes Anders Erling
Jørstad Bjørn
Røkeberg Helge

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-16 Flyteknisk Notodden AS     ARC og review papirer
2016-07-19 Bjørn Jøvstad     Overdragelse av luftfartøy
2016-07-06 Flyteknisk Notodden AS     ARC
2015-06-30 Flyteknisk Notodden AS     ARC og Review papirer
2014-05-14 Flyteknisk Notodden AS     Kopi av ARC og Review papirer
2013-05-03 Flyteknisk Notodden AS     ARC og review papirer
2012-05-03 Flyteknisk Notodden AS     kopi av ARC og Review papirer
2011-02-18 Bohusflyg AB   ARC och granskningsunderlag
2011-01-06 Flyteknisk Notodden AS   AMP godkjent
2011-01-06 Øyvind Vassbotten   LN-ASF AMP korreksjoner
2011-01-04 Flyteknisk Notodden AS   søknad om godkjenning av AMP
2010-06-08 Flyteknisk Notodden AS   Innvilget utsatt AMP
2010-06-02 Flyteknisk Notodden AS   søknad om utsettelse for innsendelse av AMP
2010-03-11 Flyteknisk Notodden AS   søknad om utsettelse av levering av AMP
2010-03-11 Flyteknisk Notodden AS   utsettelse av levering av AMP
2010-03-11 Flyteknisk Notodden AS   søknad om utsettelse av levering av AMP
2009-12-10 Anders Erling Grimnes   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-12-08 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-08-20 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-02-13 Jan Hovet   ICAO-id 24 bit kode
2008-10-30 Anders Erling Grimnes   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-10-23 Anders Erling Grimnes   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-30 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2008-09-20 Anders Erling Grimnes   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Anders Erling Grimnes   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2007-10-02 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2007-09-23 Anders Grimnes   retur av registreringsbevis
2007-08-14 Drammen flyklubb   eierskifte
2007-07-13 Drammen flyklubb   Retur av flyskjøtet
2007-07-13 Helge Røkeberg   eierskifte - kopi av legitimasjon Helge Rokeberg.
2007-07-13 Brønnøysundregisteret   eiendomsoverdragelse - firmaattest - Drammen Flyklubb
2007-07-09 Fredrik Glette   eierskifte - dokumentasjon Drammen flyklubb
2007-07-01 Drammen flyklubb   Flyskjøte og kopi av salgskontrakt
2007-06-28 Drammen Flyklubb   Slettelse av pantedokument
2007-06-27 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-06-27 DnB Nor Bank ASA   Sletting av pantesikkerhet
2007-06-27 DnB Nor Bank ASA   Pantedokument i slettet stand
2007-06-10 Drammen flyklubb   flyskjøte
source: caa.no

More information: