LN-ASD

Cessna Aircraft Company
182P

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 182P
MSN: 182-63104
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Flyreklame AS
Adress: Merdeveien 18 B
3676 NOTODDEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2007-04-24
Owner changed
Flyreklame AS
2001-12-03
Owner changed
Ringerike Motorflyklubb
1994-01-28
Owner changed
Bjørn Røgeberg

More aircraft owned by Flyreklame AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-02-28 Sparebanken DIN     registrering av heftelse
2017-02-24 Sparebanken DIN     Pantedokument
2014-06-12 Flyteknisk Notodden AS     ARC
2012-05-11 Flyteknisk Notodden AS     kopi av ARC og Review papirer for Cessna 182P
2012-03-21 Flyteknisk Notodden AS     AMP godkjent
2012-03-20 Flyteknisk Notodden AS     søknad om godkjenning av AMP
2010-06-29 Flyreklame AS   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-06-22 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2009-08-20 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-06-19 Flyreklame AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate
2009-06-15 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-02-13 Jan Hovet   ICAO-id 24 bit kode
2008-10-22 Flyreklame AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-20 Flyreklame AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Flyreklame AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-06-13 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2008-03-28 Post- og teletilsynet   temporary radio licence
2008-03-05 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-05-10 Flyreklame AS   LN-ASD manglende retur av tilsynsrapport
2007-05-03 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholderapport
2007-04-14 Ringerikes Motorflyklubb   Overdragelse av luftfartøy
2007-03-31 Ringerikes Motorflyklubb   flyskjøte - eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2007-03-28 Bø Sparebank   Flyskjøte - pantedokument
2007-03-05 Ringerikes Sparebank   Retur av slettet pantedokument
2006-12-08 Ringerike Motorflyklubb   begjæring om attestert registerutskrift
2006-12-08 Ringerike Motorflyklubb   Attestert registerutskrift
2006-11-09 Ringerike Motorflyklubb v/ Torstein Riksheim   innvilget søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2006-08-30 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering luftfartshendelse - Eggmoen flyplass 21.08.2006 - Cessna 182P
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: