Aircraft Details

Manufacturer: Van's Aircraft Inc
Model: RV-6
MSN: 21149
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Hoff Espen Andreas H.
Adress: Orionveien 3
7037 TRONDHEIM

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-03-19
Owner changed
Hoff Espen Andreas H.
2014-08-06
Owner changed
Torgnes Karl Johann

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-11-13 Karl Johann Torgnes     spørsmål om oppføring med base eller tilhørighet til lufthavn i NLR
2018-11-13 Hovedredningssentralen Sør-Norge     ingen registrering av base eller fast lufthavn i NLR
2018-11-12 Hovedredningssentralen Sør-Norge     tilbakemelding fra Hovedredingssentralen - greit med flere kontaker i registreringsdata
2018-11-09 Karl Johann Torgnes     spørsmål om kontaktinformasjon
2018-11-09 Karl Johann Torgnes     svar på henvendelse om kontaktinformasjon
2018-11-09 Torgnes, Karl Johann     tilbakemelding
2018-05-24 Espen Andreas Holdnes Hoff     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-05-22 Per Otto Leth-Olsen     VR-Rapport
2018-05-19 Per Otto Leth-Olsen     Vedlikeholdsrapport
2018-04-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-03-19 Espen Hoff     Bekreftelse av ID
2018-03-19 Espen Andreas H. Hoff     Registrering av eierskifte
2018-03-01 Karl Johann Torgnes     Eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2017-06-09 Karl Johann Torgnes   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-06-01 Hans Jakob Listerud   Vedlikeholdsrapport 2017
2016-06-01 Karl Johann Torgnes   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-05-31 Hans Jakob Listerud   vedlikeholdsrapport
2015-06-08 Hans Jakob Listerud   Vedlikeholdsrapport VR
2015-06-08 Karl Johan Torgnes   Utstedt luftdyktighetsbevis
2014-09-05 Post- og teletilsynet   LN-AAL- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-08-07 Åge Lien   Registrering av eierskifte
2014-08-04 Åge Lien   Eierskifte - Flyskjøte
2014-06-05 Åge Lien   Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-05-30 Åge Lien   Vedlikeholdsrapport
2013-06-06 Jon Arne Svorken   Permit to fly
2013-06-04 Åge Lien   vedlikeholdsrapport - søknad om fornyelse av Permit to fly
2013-05-07 Jon Arne Svorken   vedlikeholdsrapport
2012-04-27 Åge Lien   Permit to Fly
2012-04-13 Åge Lien   Vedlikeholdsrapport VR
2011-04-26 Åge Lien   Forlengelse av Permit To Fly
2011-04-13 John Arne Svorken   vedlikeholdsrapport (VR)
2010-04-13 Åge Lien   Forlengelse av Permit to Fly
2010-03-26 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-03-25 John Arne Svorken   Vedlikeholdsrapport
2009-05-25 Åge Lien   tildeling av ICAO ID 24 bit aircraft address
2009-05-19 Åge Lien   LN-AAL - søknad om tildeling av ICAO ID 24 bit aricraft address
2009-03-06 John Arne Svorken   Forlengelse av Permit To Fly
2009-01-29 John Arne Svorken   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-09-24 John Arne Svorgen   Utstedelse av Permit to Fly
2007-11-27 John Arne Svorgen   Vedlikeholdsrapport
2006-10-31 Gjøsta Johansson   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no